Калкулатор за проверка на сключена ГО и данък на Вашето МПС

Справка за сключена гражданска отговорност и каско и изчисляване на данъка на Вашето МПС

Калкулаторите за гражданска отговорност и каско позволяват на всеки собственик на МПС да изчисли сам дължимата сума. По-големите застрахователни компании, които предлагат този продукт, имат и такъв онлайн калкулатор на сайтовете си. Пример за това са: ОЗК „Застраховане”, „Дженерали” и др. Застрахователи като „Армеец” и ДЗИ пък дават възможност за повече услуги онлайн, като например плащане на вноски, различни справки и т.н.

Повечето калкулатори работят на следния принцип:

Стъпки:

  1. Избирате типа на превозното средство. Обикновено има падащо меню, от което да посочите;
  2. Посочвате обем на двигателя. В много случаи настройките на калкулатора са така направени, че първо трябва да изберете типа МПС и след това конкретното поле за обема става активно. Тук в общия случай е необходимо ръчно да въвеждате;
  3. Следващите стъпки са да въведете тонаж и евентуално седящи места, ако е валидно за вашия случай. Тези полета стават активни само, ако сте избрали от вида МПС например автобуси или товарни МПС;
  4. Следва попълването на първата регистрация. За целта има или календар или пък отделни менюта за избор на дата, месец и година;
  5. По-нататък трябва да въведете и информацията за собственика на МПС-то – физическо или юридическо лице;
  6. В останалите полета обикновено се попълват данни като: възраст на собственика по талон; датата, от която собственикът е правоспособен водач; наличие на пътно-транспортни произшествия през последните 3 години по вина на водача; предназначение на МПС-то (тук става дума за лично ползване, служебни цели, таксиметрова дейност, учебни цели и т.н.); буквата, с която започва регистрационният номер;
  7. Накрая в калкулаторите фигурира и конкретна информация за МПС-то от типа: цвят на МПС-то; десен или ляв волан; наличие на електрически двигател.
    Накрая трябва просто да натиснете бутон „Изчисли”.

За каското голяма част от горепосочената информация за МПС-то е идентична. В този случай допълнително има полета за марката и модела на превозното средство;

застрахователната сума на автомобила;

избор на пълно или частично каско;

желание за допълнителни покрития и посочване на предпочитан начин за плащане (еднократно или разсрочено).

Общо взето отделните фирми на пазара предлагат различни пакети с комбинация от рискове, когато не става дума за пълно покритие на риска. Като цяло покритите рискове могат да бъдат: природни бедствия, пожар, експлозия, авария, ПТП, щети, причинени от действия на трети лица, кражба или грабеж. Чрез електронния калкулатор можете да изберете конкретна комбинация от рискове в зависимост от предназначението на превозното средство и застрахователната премия.

Трябва да знаете също така, че най-често застрахователите дават специални отстъпки или бонуси, ако сключите задължителната застраховка Гражданска отговорност и доброволната застраховка Автокаско в една и съща фирма. В този смисъл трябва да проверите за отстъпките при застрахователя, защото калкулаторът отчита стандартните условия и тарифи.

Онлайн калкулатори за изчисляване на сумата за Вашата „Гражданска отговорност“:

Проверка на сключена гражданска отговорност

Ако искате да проверите Вашата застраховка „Гражданска отговорност“, въведете поне едно от полетата за ДКН, рама или стикер, за целта е необходимо да въведете кода, който е  изобразен на графиката. За проверка на активна гражданска отговорност на МПС за минал период, въведете желаната дата.

За по-детайлна справка, задайте само номер на рама.

Направи справка за „Гражданска отговорност“ тук!

Справка на данък МПС

С данък се облагат превозните средства (МПС-та), регистрирани за движение по пътната мрежа в Р.България съгласно чл. 52 (1) от ЗМДТ,

Данъка за Вашето МПС се  определя  по член 55 от ЗЗМСспрямо мощността на двигателя и годината на производство

В чл.55 на същия закон е уточнено, че за леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредба, съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство. За всички МПС-та с мощноста до 74KW

Съгласно член 59 за превозните средства с активни катализаторни устройства, който са с мощност на двигателя до 74 kW вкл., данъкът е с 50% намаление.

Проверка на данък МПС тук!

Share This: