Калкулатор трудов стаж

Онлайн калкулатор за изчисляване на трудов стаж

Онлайн можете да изчислявате много от нещата, които иначе смятате на ръка – лихви по кредити, местни данъци и такси, ДДС, трудов стаж и др. За целта са разработени специални приложения – калкулатори, в които трябва да въведете данните си.

Трудовият стаж специално най-често може да проверите в страниците на различни счетоводни фирми и организации. За целта обикновено в обозначените полета трябва да въведете следната информация:

  1. Датата, на която сте започнали работа, това всъщност е първият ви работен ден. Обикновено в тези онлайн калкулатори се избира или от отварящ се прозорец с падащо меню, или пък има календари, на които да търсите съответната дата и година. Ако не ви се появява календар, то не забравяйте да отбележите поотделно точното време – дата, месец и година;
  2. Следващото поле обикновено е за последния ви работен ден. В случай че продължавате да работите, то просто маркирайте текущата дата. Отбелязването и на крайната дата е аналогично като при началната;
  3. Накрая трябва да попълните и полето с продължителността на работния ден. В него също избирате от прозорец с падащо меню между 1 и 8 часа. Съгласно действащото законодателство обаче за 1 ден трудов стаж се признава, ако сте работили минимум 4-8 часа на ден.

Последното ви действие за извършване на пресмятането на трудовия ви стаж е да кликнете върху съответния бутон „Пресметни” или „Провери”. След това веднага се появява резултат в долната част на екрана, като изчисленията са с точност до дни.

Едни от най-популярните такива калкулатори в мрежата са на следните адреси:

http://www.brainstorm.bg/bul/calculators,

http://activ2009.com/trst.html,

https://www.kik-info.com/kalkulatori/trudov-staj-za-period.php и др.

Имайте предвид, че в някои случаи, за да влезете в съответното приложение, се изисква или да си направите регистрация в сайта, или пък да имате някакъв абонамент (обикновено годишен).

При справката трябва да съобразите категорията труд, за да е коректна. Някои калкулатори изрично предупреждават, че изчисленията са само за трета категория труд. Принципно калкулаторите смятат трудовия стаж с уговорката, че за проверявания период сте отработили официалните работни дни, а в почивните и празничните дни сте почивали.

Като цяло са два най-използваните методи за изчисляване на стажа. Единият е описан в Кодекса на труда, според който за трудов стаж се броят и празничните и почивните дни. Вторият метод се основава на реално отработените дни. При първия вариант за един месец се считат 30 дни. При втория вариант общият брой на отработените дни през месеците с по-малко отработени работни дни, се разделя на 21.

Share This: