Калкулатори за изчисляване на ДДС

Проверка на ДДС номер, Калкулатор на ДДС и подаване на молба за регистрация по ддс

Данъкът върху добавената стойност според българското законодателство е дължим от лицата, упражняващи икономическа дейност, изключение от които правят субектите, които не са данъчно задължени. У нас данъчната ставка по ДДС е 20%, с която се облагат доставката и вносът на стоки и услуги, както и възмездно придобиване, осъществено на територията на РБ. 9% е ставката на ДДС за извършването на туристически услуги, както следва: хотелско настаняване; настаняване с ваканционна цел; отдаване под наем на места за разполагане на каравани и къмпингуване. В нормативната база са предвидени и изключения от облагане с ДДС, т.е. ставката в тези случаи е нулева. По-конкретно с ДДС не се облагат: изнасяне на стоки извън Европейския съюз; международно транспортиране на пътници; някои вътреобщностни доставки; доставки от безмитна търговия, международен транспорт и такива по обработка на стоки. Нулева е ставката за доставки, свързани със здравеопазване, социални грижи, образование и култура, вероизповедание и др.

Данъчната декларация по ДДС и плащането му обикновено се правят месечно в срок до 14-ия ден на следващия месец.

Промени в законодателството, свързано с ДДС, бяха предприети след като страната ни стана член на Европейския съюз през 2007 г. Тези новости са във връзка с движението на стоки и услуги на единния европейски пазар. Така всъщност и България стана част от информационната система VIES за съхранение и обмен на информация от ДДС декларациите сред страните-членки.

Проверка на ДДС номер:

За изчисляване на ДДС не е необходимо да се извършват тежки и дълги изчисления на ръка. За тази цел съществуват онлайн калкулатори, с които може да получите размера на ДДС и съответно и сумата без ДДС, като се въведе крайната цена с ДДС. Има различни такива приложения, като трябва да имате предвид, че повечето смятат със закръглени стойности. Някои калкулатори изчисляват ДДС за различни страни в чужбина, като в този случай вие трябва да въведете интересуващата ви държава. За последната опция трябва да сте наясно и дали търсените от вас стоки и услуги не се облагат със специфична ставка съгласно законодателството в съответната страна.

ДДС Калкулатори

http://ddskalkulator.com/

https://www.kik-info.com/kalkulatori/vat-calculator.php

http://www.intrapartners.net/bg/vatcalculator.php

Регистрация по ддс и  закон за ддс 

http://www.nap.bg/page?id=418

Share This: