Как да проверим ДДС номера си в системата VIES?

Проверка на ДДС номер ( VIES )

За юридическите лица, задължени по Закона за данъка върху добавената стойност, е много важно да могат да проверят валидността на ДДС номера на партньор. За Европейския съюз това може да стане чрез VIES системата, която позволява да се валидира всеки ДДС номер, издаден от държава-членка. Процедурата е много лесна, като системата е преведена и на български език.

Като начало трябва да посочите в най-горното поле държавата, издала номера. При кликване в правоъгълничето се появява списък с всички страни-членки. След това трябва да изпишете номера, който искате да проверите. За да завършите процеса, в последните две полета трябва да посочите вашата държава и ДДС номер. При технически проблеми системата предупреждава за възможни грешки и несъответствия. Например към началото на месец септември 2017 г. на уебсайта с приложението (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/technicalInformation.html) е публикувана информация за възможни бъгове с верифицирането на датските номера по ДДС. В резултат съответно проверката на тези номера не може да се смята за достоверна.
Ако имате някакви допълнителни затруднения, на страницата е предвидена и рубрика за помощ, както и често задавани въпроси. Там ще откриете всичко необходимо за работата на системата.

Тъй като не съществува обща ДДС система за цялата европейска общност, при запитване за валидност на ДДС номер то се осъществява чрез проверка в системата на съответната държава-членка, която го е издала. Въпреки това самата справка отнема секунди.
Има няколко важни детайли, които трябва да знаете като общо правило за извършване на проверки. Първият засяга ДДС номерата, които съдържат и букви. В този случай последните трябва да се изпишат като главни букви. Точки или някакви дистанции между цифрите не трябва да се отразяват при проверката, а се вписва непрекъсната поредица от цифри и букви. За да завършите проверката си, трябва да потвърдите операцията със съответния бутон.

Когато проверката е извършена коректно, отговорите от системата може да са няколко вида според ситуацията:

  • потвърждава, че проверяваният от вас номер е валиден;
  • отхвърля валидността на номера;
  • услугата не може да бъде извършена в този момент. Това се дължи на проблеми с мрежата. Справката обаче може да бъде извършена на по-късен етап, така че опитайте след известно време;
  • невъзможно е да изберете държава-членка. Причината е, че има проблем със съответното приложение в конкретната държава, издала номера, който търсите. След отстраняването му можете да извършите справката;
  • съобщение за грешка поради непълни или некоректно въведени данни. Проверете как сте изписали ДДС номера и държавата-членка;
  • изтекла сесия за осъществяване на проверката поради забавяне по.-голямо от заложеното в системата.

Share This: