Какво е Фулфилмънт?

Фулфилмънт като вид транспортна услуга е съпътстваща онлайн търговията. Сравнително нов вид услуга, съобразена с новостите на пазара. Фулфилмънт услугата е пряко отговорна за разрастване на онлайн бизнеса. Осигурявайки точна, безпроблемна и своевременна доставка на продуктите обект на онлайн търговията, специфичната услуга търпи динамично развитие и успешно се налага на …

Избор на подходящ смартфон – изисквания към процесора

Когато пристъпваме към избор на смартфон, трябва задължително да обърнем внимание на всички технически характеристики и по-специално на процесора. Вероятно, разглеждайки различните смартфони цени, сте забелязали, че повечето бюджетни модели са оборудвани с 4-ядрени процесори (2-ядрените им събратя вече почти изцяло напуснаха пазара). Всъщност, четири ядра са абсолютно достатъчни за …