Бърза регистрация на фирма ЕООД

Днес бързата регистрация на фирма в България не стои под въпрос. Процедурата е
улеснена и когато е в ръцете на професионалисти, с ноу-хау и опит, за няколко дни
всичко ще бъде свършено.

Да вземем пример с регистрацията на ЕООД. Това на практика е дружество с
ограничена отговорност, където собственик е само едно лице. В смисъла на това, че
кредиторите нямат достъп до личното имущество на собственика на ЕООД-то.
Самата регистрация не е толкова сложна, дори и сами можете да се справите с известно
забавяне докато научите всички стъпки и процедури. Още повече, регистрацията не е
скъпа и няма да заплатите, кой знае колко на фирмата, която ще извърши процедурата
вместо вас. В крайна сметка ще правите бизнес, и няма смисъл още в началото да се
затруднявате и да губите ценно време с неща, които не са в компетенцията ви.
Дори да отидете неподготвени при специалистите, на които ще поверите правенето на
документите, те ще ви запознаят с всичко, което ще трябва да извършите. Най-добре е
обаче да се явите при тях с вече направен учредителен акт (задължителен за ЕООД). В
него се съдържат името на фирмата, адресът на управление, предметът на дейността, и
други такива важни данни.

При положение, че сте готови с първите стъпки за регистрацията, следва да бъдат
оформени и другите документи, които да завършат регистрацията. Съдействайте на
фирмата, с която ще работите и за максимум 3 дни, името на новото ЕООД ще се появи
в Търговския регистър.

Тук в Голдън Вижън , можете да получите предложение за експресна регистрация на
фирма, в рамките на няколко часа. В смисъла на това, че за два часа документите могат
да бъдат подготвени за изпращане в Агенцията по вписванията.
Тази статия нямаше за цел да ви запознава с всички документи, които са необходими за
регистрация на фирма от типа ЕООД. А просто да насочи вниманието ви към бързото
изпълнение на самата регистрация. Защото когато процедурата се направи от опитни
юристи и счетоводители, тогава изобщо няма да забележите времето и тежестта на
очакването.

Share This: