Гратисен ли е наистина гратисният период при Бързите Кредити?

Важно е да отбележим, че във сферата на бързите кредити има много фирми, които използват нелоялни практики и веднъж попаднали на една такава, клиентите остават с впечатлението, че всичките са такива. Истината обаче е, че както има лоши, така има и изключително коректни фирми, които могат да помогнат в трудни моменти. Бързите кредити е услуга предлагана от компании, които са регистрирани от БНБ и могат легално да предлагат кредити. Това означава, че притежават лиценз за извършване на този тип услуги. Пример за фирма с добра репутация за бързи кредити е Microcredit.bg.

Какво означава гратисен период при един бърз гратисен период по кредиткредит?

Фирмите за бързи кредити нямат за цел да натоварват своите клиенти с непосилни лихви или такси. От друга страна, конкуренцията в страната в този бранш е огромна – има повече от 250 регистрирани фирми за раздаване на заеми. Сами се досещате, че фирмите предлагат различни поощрения за да може да спечелят клиенти. Несъмнено, най-силното поощрение може да бъде намаляването на цената на кредита – лихвата. Има фирми за бързи кредити, които изобщо не начисляват лихва, ако заемът се върне в определен срок. Точно това се счита за гратисен период – клиентът е получил 300 лв. и връща 300 лв. Това е прекрасен маркетингов похват да спечелиш лоялни клиенти.

Как се печелят клиенти във финансовата сфера?

Има няколко неща, които са основни, когато става въпрос за пари и различни методи на финансиране. Първото и най-важното условие е, компанията да е лоялна, да докаже своята лоялност и да изгради доверие в клиентите. Това изключва всякакви практики, като начисляване на такса „Гаранция“, такса „Свеж въздух“, дребен шрифт в договорите, такса „Поръчител“ и др. Всички тези механизми прогонват клиентите, вместо да ги печелят. Примерно, такса „Поръчител“ е отделна клауза в договора, която задължава длъжника да намери нови клиенти за фирмата и да им стане техен поръчител и ако не го направи, му се начислява висок размер такса.

Фирмите за бързи кредити работят за печалба, това е вярно. Ако обаче раздават заеми на клиенти, които няма да могат да си върнат задължението, фирмите са на загуба. Точно това е и лошото на нелоялните практики, начислявайки непосилни такси и високи лихви, клиентите няма да успеят да възвърнат нито тях, нито главницата – тоест, това не е изгодно за нито една от страните по договора.

Освен лоялността и спазването на всички условия, бързите кредити би трябвало да се стремят да изградят един лесен и приятен процес за кандидатстване и погасяване на кредитите. Много компании вече предлагат улеснени процедури, онлайн кандидатстване и не на последно място приятелско обслужване във физическите офиси. Хората, нуждаещи се от спешен кредит нямат нужда от подозрителни погледи от финансовите консултанти, нито от един час попълване на документи. Колкото по-бързо и лесно, получат това за което са дошли, толкова по-голям е шансът, да се върнат втори път за същата услуга, когато им се наложи.

Как седят нещата с лихвите и гратисните периоди?

Освен 0% лихва за някакъв период от време, като финансов стимул за печелене на клиенти, много фирми предлагат и 0% лихва при теглене на първи кредит. Тези поощрения са точен и ясен пример на поговорката „Трябва да дадеш, за да получиш“. Насърчителните стимули включват не само финансови облаги, ами и малки подаръчета, като химикалки, тефтери и др. Освен това почти всички фирми за бързи кредити предлагат и навременно известяване, когато наближи датата на падежа. Много често и информират своите клиенти за нови кредитни продукти, като по този начин, клиентите разполагат с нужната информация, още преди да им се е наложило да се възползват от услугите.

Гратисният период е само един от похватите, които използват кредитните фирми за да задоволят изискванията на клиентите си. Прозрачността на услугите, откритите такси в допустим размер, нулевите лихви – всичко това помага на добросъвестните кредитни фирми да останат устойчиви на пазара. За разлика от нелоялните малки фирми, които днес ги има, утре ги няма. Доверявайки се на фирма за бързи кредити, която има история и е от достатъчно време на българския пазар, клиентите си осигуряват повече спокойствие, че услугата ще е акуратна.

 

Share This: