Какви са изискванията за отпускане на ипотечен кредит?

Условия за отпускане на ипотечен заем?

Повечето банки имат сходни условия и изисквания, при които отпускат потребителските и ипотечните кредити.

Част от тези изисквания са следните:

Потребителят трябва да работи някъде на трудов договор за последните 6 месеца; за периода през който е работил трябва да има внасяни осигуровки от работодател; много е важно доброто кредитно минало.

Това означава в миналото да сте бил изряден с вашите плащания. Ако имате закъснения или стари задължения те могат да бъдат заличени едва за 5 годишен срок, и то след като сте внесли сумите;

  • някои банки имат изискване вашите доходи и размерът на месечната вноска,
  • да не се разминават в процентно съотношение от 40 до 60%;
  • доходи които се приемат от банките трябва да бъдат само официални.

Неофициалните се приемат по-трудно.

Например ако получавате пари от някакъв наем и плащате данъци за тях, можете да ги отразите и банката да ги приеме;

много е важно за някои банки на каква възраст сте, за да ви опуснат кредит трябва да бъдете поне на 21 години;

няма как вашия отбор от възраст и срок за погасяване да надхвърли пенсионната възраст, която към настоящия момент е валидна за България;

банките не взимат предвид доходи от детски надбавки или майчинство.

Жилищни кредити дори имат още повече изисквания. Там както знаете залагате ваш недвижим имот. Той обаче не може да е такъв, който сте ипотекирали в миналото.

Различните банки изискват различен вид документи. Като цяло трябва да представите документи за вашите доходи, както и да предоставите с документ, че имота е ваша собственост.

Твърде вероятно е да не бъдете одобрени, ако не отговорите на тези изисквания. В такъв случай вариант е да помолите ваш близък да вземе кредита, а вие да го погасявате.

Проверете вашата кредитна история в регистрите. Ако сте извършили нещо нередно, то веднага уведомете банката за да се направи справка.

Share This: