Как да потърсите правата си при проблеми с полета

Проблемите на летището могат да са страхотен кошмар за много пътници. Повреда, забавяне или още по-лошо – загуба на щателно опаковани вещи, може значително да усложни пътуването ви. Добре е да запомните, че когато заплатите билет и поверите багажа си на авиокомпанията, имате определени права, включващи компенсация при закъснение или отмяна на полета, свръхрезервация или загубване на вашия багаж.

За щастие има към кого да се обърнете за помощ. Екипът от специалисти на ClaimHelp може да провери дали отговаряте на условията за получаване на компенсация за причинените неудобства и съответно, ако отговорът е положителен, да разчитате на тях да задвижат нещата, свързвайки се с авиокомпанията. Това, което е необходимо, са доказателствата за щети, като копие на формуляра PIR (Доклад за нередност на собствеността), оценка на щетите, квитанции за неща, които са били в багажа или фактури, бордна карта. Това се налага, тъй като съгласно Монреалската Конвенция пътникът е длъжен да докаже претърпените щети.

Сроковете за подаване на жалба са много кратки, поради което е най-добре да действате възможно най-бързо – унищожаване или повреда на багажа ви трябва да се докладва в рамките на 7 дни от докладването на ситуацията на летището, а забавяне на багажа – в рамките на 21 дни от деня, в който сте върнали багажа си. В съответствие с Член 35 от Монреалската Конвенция от 1999 година, периодът, в който можете да подадете жалба е 2 години (24 месеца). Жалбата трябва да бъде подадена в писмена форма чрез изпращане на копия от всички документи – оригиналните такива винаги трябва да бъдат във вас. Също така трябва да запомните, че когато подавате жалба до чужд превозвач, трябва да използвате език, който те могат да разберат. Най-доброто решение в такъв случай е написването на жалба на английски език.

При забавен багаж, имате право да кандидатствате за възстановяване на разходите за неща, които сте купили, докато чакате (дрехи, обувки, хигиенни продукти). За целта трябва да пазите всички касови бележки, доказващи стойността им. Имайте обаче предвид, че няма да ви бъдат възстановени разходите за неща, които не са необходимост, например скъпи парфюми.

Размерът на обезщетението зависи от времетраенето на забавянето на полета, причините за отмяната му или съответно стойността на багажа ви, ако възникне проблем с него, а компенсацията трябва да се изплаща в парична форма. Затова, не правете грубата грешка да се съгласявате на предложени вместо парична стойност ваучери за покупка на нови неща. Тези ваучери включват отказ от декларация за рекламации в случай на приемане на ваучер. Можете да се свържете с ClaimHelp чрез техния уебсайт www.claimhelp.eu, където има изградена леснодостъпна платформа за регистрация на претенция при проблем с вашия полет.

Share This: