Какво е Фулфилмънт?

Фулфилмънт като вид транспортна услуга е съпътстваща онлайн търговията. Сравнително нов вид услуга, съобразена с новостите на пазара. Фулфилмънт услугата е пряко отговорна за разрастване на онлайн бизнеса. Осигурявайки точна, безпроблемна и своевременна доставка на продуктите обект на онлайн търговията, специфичната услуга търпи динамично развитие и успешно се налага на пазара.

Услугата фулфилмънт се характеризира със следните особености: тя представлява завършен процес с начален етап – получаване на доставката и нейното опаковане и доставката й до крайния потребител. Начините за осъществяване на самия процес бива на две нива: вътрешно фирмено или от фулфилмънт център. Независимо от нивата, етапите са напълно сходни. Фулмилмънт услугата цели качествено, безпроблемно и своевреденно доставяне.

Съществен етап от цикъла на самата услуга е съхранението на самата пратка. Съхранението следва да бъде добре организирано и достъпно. Това е от водещо значение в определяне качеството на услугата. Ако складът е в безпорядък това би забавило пратката, дори може да доведе до объркване на същите и следователно резултатът би бил недоволни клиенти и завишаване разходите от страна на фирмата, предоставяща услугата. В дългосрочен план би последвал отлив на клиенти, което може да се окаже фатално за бизнеса на фирмата.

Обработка на поръчката

Обработването на поръчката следва няколко стъпки. Първата е самото получаване на клиентската поръчка и преминаване към нейното осъществяване.

Събиране на поръчката, известно още като пикинг е вторият етап. Събирането на поръчката може да се осъществи, както от роботи, така и от хора. Както и да се осъществява продуктът се взима от мястото му за съхранение и се подготвя за доставка.
Пакингът или самото опаковане е третият, последващ етап. Продуктите биват групирани в отделни пратки и се подготвят за доставка.
При самата доставка, пратката напуска склада и се насочва към клиента. Начините за транспортиране са посредством куриер, транспортна компания, собствен транспорт.

Share This: