Какво отличава банковия кредит от дяловото финансиране?

БАНКОВИЯ КРЕДИТ VS ДЯЛОВОТО ФИНАНСИРАНЕ

► Банковият кредит е най-популярният начин за финансиране, а и доскоро беше единственият достъпен за финансиране на по-голяма част от предприемачите у нас. Хората от бизнеса не бяха запознати с останалите възможности за финансиране. На първо място, това, което отличава дяловото от банковото кредитиране, е, че дяловото финансиране не е кредит. Когато една фирма получава дялово финансиране, всъщност тя продава част от собствеността във фирмата; в зависимост от това какво дружество е – дали е ООД или АД, продава съответно дялове или акции на тази компания срещу което получава финансиране, т. е. прави се увеличение на капитала на дружеството и по този начин дяловият инвеститор става партньор. Става партньор за добро или за лошо за разлика от банките, които осигуряват кредит срещу обезпечение, обикновено срещу недвижимо имущество или на някакви стоки, т. е. тя е 100% гарантирана, в случай че нещата не вървят добре. А дяловият инвеститор, ставайки партньор, поема всички рискове заедно с останалите партньори в компанията.
Но разбира се, дяловото финансиране не е алтернатива на банковото кредитиране. Двата начина се допълват и в повечето сделки се прилагат едновременно в различни пропорции.
Кои са по-атрактивните сектори за дяловите инвеститори? Вие ли търсите партньори, или те търсят вас?

► Традиционно технологичният сектор е един от най-атрактивните за дяловото инвестиране, но това по-скоро е като резултат от философията на този вид финансиране, която е базирана на бързия растеж, а обикновено в технологичния сектор растежът е много бърз. Но в никакъв случай не мога да кажа, че това е единственият сектор в света, който се финансира по този начин. Вече са много малко секторите, в които няма дялово финансиране. България не е изключение от общото световно правило. Търговията на дребно също е много бързо развиващ се сектор, преработката на храни, бързооборотните стоки, дистрибуцията и т. н. Това са все сектори, които се развиват бързо и е нормално в момента там да има голям интерес от страна на дяловите инвеститори. Сферата на услугите е нещо, което също е много привлекателно и перспективно. Става дума за всякакви видове услуги – куриерски, доставки, химическо чистене и др.
Другите интересни индустрии са тези, които са сравнително фрагментирани.

Ако някоя компания има нужда от финансиране, какво се случва?

► Първоначалното иницииране на определена сделка може да стане по много начини. Много често компаниите идват при нас с готови бизнеспроекти. Те са се подготвили, идват и разговарят с нас за възможности за кредитиране. Ние също правим собствени анализи на отделните сектори, които са приоритетни за нас, и когато попаднем на компании, които са интересни, ние се обръщаме към собствениците, влизаме в разговори с тях, предлагаме им идеи как да развият по-бързо бизнеса си. Понякога в тези разговори просто се структурира сделката. Случвало се е да направим сделка с хора, които преди това не са и подозирали, че в бизнеса им има място за такова нещо като дялова инвестиция.
Казвате, че проявявате интерес към компании, които са листвани на нашата борса. Притесняват ли се българските предприемачи от публичността?

► Ако една компания се притеснява от публичността, която ще дойде след качването й на борсата, може би теоретично би било по-лесно да приемат дялов инвеститор от нашия тип. Но те трябва да са наясно, че начинът, по който ние правим бизнес, е изключително прозрачен и ние въвеждаме строги правила за корпоративно управление в компаниите, в които инвестираме.
Един от типичните начини за излизане от една инвестиция става също чрез капиталовия пазар. Когато дяловият инвеститор помогне за въвеждането на добро корпоративно управление и прозрачност в една компания, след това е много лесно тя да бъде листвана на фондовата борса. Даже в момента приключваме една сделка с компания, която има всички шансове след 1-2 години да стане публична и да бъде листвана на борсата. .

Share This: