Кой може да кандидатства по европейски програми?

Всички, които искат да развиват успешен бизнес, е добре да имат предвид и възможността да кандидатстват по европейски програми за безвъзмездно финансиране 2021.

Какво представляват Европейските програми за финансиране?

Идеята е, всички граждани на Европейския съюз да получат възможност пряко или косвено да се възползват от отпуснатият бюджет, за да реализират свои бизнес проекти. Благодарение именно на такива програми, много организации, без значение дали са със стопанска или нестопанска цел, инвеститори, студенти, изследователи и предприемачи са получили шанс да развият своите идеи и да превърнат мечтите си в реалност.

Кой може да кандидатства за финансиране по европейска програма?

Всеки един гражданин на Европейския съюз може да се възползва.
Съществуват различни европрограми 2021, така че, разглеждайки условията им, вие можете да намерите точно тази, която пряко отговаря на вашето търсене.

Европейско финансиране консултанти

Възможностите са много. Например, проектите да бъдат финансирани пряко от самите страни членки на Евросъюза – Механизма за възстановяване и устойчивост или Фонда за справедлив преход.

Всичко, което трябва да направите е да прочетете внимателно условията, за да разберете дали отговаряте на тях. В описанията на всички програми са посочени и съответните критерии, на които кандидатстващите следва да отговарят. Ако вие сте сред тях, след като започне процесът на подбор, имате реален шанс да получите безвъзмездни средства и да започнете работа по реализирането на съответния проект.

Тъй като процеса е много сложен, понякога объркващ, с купища документации и гонене на крайни срокове, оказва се че най-добрият избор е да се допитате до услугите на консултантски фирми по европрограми с опит във вашата област.

Съществуват също и европейски програми за финансиране на стартиращ бизнес 2021

Тяхната цел е да подпомогнат младите предприемачи, които тепърва навлизат на пазара.
Не бива да се пропуска и фактът, че в бюджета на ЕС са включени специални програми за подкрепа на младите хора, като им се предоставя възможността да учат или придобият професионален опит в чужбина. Помислено е също и за варианти за намаляване на безработицата сред младото поколение. Тези програми са насочени предимно към възрастовата група 13 — 31 години.

Не са забравени и земеделските стопани. Така например, ако вие сте земеделски стопанин или стопанисвате като управител земи, можете да получите преки плащания по линия на общата селскостопанска политика. Разбира се, за да се случи това, трябва да бъдат спазени точните изисквания във сферата на обществено здраве, околната среда, здравето на животни и растения и така нататък. Толерира се предимно хуманното отношение към животните, като отпуснатите средства преминават през оторизираните национални органи.

Европрограми 2021 са подходящи и за предприятия, без значение дали става дума за малки или големи такива. Всеки един икономически сектор, в това число микропредприятия, току-що стартиращи, малки, средни и големи, може да бъде подпомогнат. Статистиката показва, че годишно от подобна финансова подкрепа се възползват повече от 200 000 предприятия.

Share This: