Обединяване на кредити – кога и как?

Консолидиране на кредити – кога и как?

Ако имате задължения по ипотечен кредит, потребителски заем и кредитна карта, а недай си боже и по овърдрафт и автолизинг, значи е време да се замислите за консолидация на своите задължения. Това е задължително, ако изпитвате редовни затруднения в плащането няколко месеца подред и ако по повечето от тях лихвата е над 11-12% годишно. Това означава че – освен ако не искате да ги погасите ударно с цената на сериозни лишения – финансовата ситуация може да бъде облекчена чрез договаряне на по-евтино финанасиране (в диапазона 7-9% годишно) и по-дълъг срок на плащане.

Така например:

ако имате седемгодишен потребителски заем от 15000 лева с лихва 8.5% и натрупани 5000 лева по кредитни карти на лихва 17.5% месечните плащания могат да бъдат намалени почти двойно, ако банката ви отпусне нов потребителски от 20000 лева за десет години и така изплатите натрупаните суми в кредитната карта.

Принципа на рефинансиране с ипотечни кредити има предимството на още по-ниски лихви и по-дълги периоди.

Така чрез консолидиране не само ще се икономисват плащания на лихви от задълженията с по-високи такива (кредитни карти например), но и се улеснява администрирането на тези заеми. Най-често консолидацията на задълженията става чрез по-дългосрочен потребителки кредит (до пет или седем години), а в случаите на сериозна задлъжняемост – и с ипотечен кредит.

Най-често предлаганото от банките решение е клиентът да изтегли нов кредит според актуалните пазарни условия, с който да ги погаси, и след това да обслужва само него. Ако натрупаните задължения са по ипотечен заем, потребителски кредит и една или няколко кредитни карти, клиентът може да изтегли нов ипотечен заем като кандидатства по общия ред. Задължително трябва да се обяви в документите, че с новия кредит ще се погасяват стари задължения и да се посочи техния размер – в противен случай може кредита да му бъде отказан заради неблагоприятно съотношение дълг/доходи. При някои банки вместо нов кредит клиентът може да договори увеличаването на съществуващ, стига обезпечението по него да го позволява, и с допълнителното финансиране да изплати задълженията си по потребителски заеми и/или кредитни карти.

Когато се договаря нов ипотечен заем от банка, от която вече е изтеглен такъв кредит, може да се ползва и старата оценка на ипотекирания имот, ако той отново ще служи като обезпечение. Може обаче да е нужна и нова оценка, ако не е достатъчна за размера на желаното финансиране и се очаква, че цената на имота е скочила. С новата ипотека обче има и нови такси, застраховки и т.н. които се поемат от клиента и оскъпяват цялата операция.

Share This: