Пари на заем с еднократно връщане или на вноски?

Кредитите на месечни вноски от небанкови институции се отпускат на лица с фиксиран доход и без дългове, както и без кредитна задлъжнялост. Най-често небанковите заеми на вноски могат да бъдат получени от кредитни компании и ако клиентът е с добра кредитна история и може да докаже официално доходите си, има шанс да получи и доста изгодни условия, индивидуален план и заем в голям размер.

Кредитите могат да се отпускат от банки или кредитни компании. Съгласно българското законодателство небанковите заеми на вноски могат да бъдат отпускани от кредитни дружества, които са вписани в ЦКР. Съществуват и кредити от частни лица и лихвари, но тези кредитни продукти не са урегулирани от закона, така че трябва да внимавате и да не теглите заем от тях. Кредитите могат да се отпускат само от банки или кредитни компании, регистрирани по търговския закон.

Пари на заем с еднократно връщане

Когато теглите паричен кредит, може да върнете сумата наведнъж или на вноски. Кредитите с малки суми обикновено се връщат с еднократно погасяване още от първата заплата. Когато сте се договорили погасяването да стане еднократно, трябва да внимавате с датата, на която сте се ангажирали да погасите заема. Имате право да изплатите парите или на същия ден или най-късно на другия ден. В противен случай, ще трябва да платите наказателна лихва.

При небанковите кредити, може да изтеглите 300 лева. Ако вашият ГПР е 50% и се ангажирате да върнете парите на следващия месец, то вие ще дължите още 12 лева и ще върнете точно след 30 дни общо 312 лева.

Кредит на вноски– кака сума и за колко време можете да заемете?

Небанковият кредит на вноски е кредитен продукт за онези хора, които се нуждаят от по-голяма сума пари, от тези, които предлагат популярните фирми за бързи кредити с кратък срок на изплащане. Заем на вноски може да бъде до няколко стотин до хиляди лева. Ако става въпрос за сума над 3 000 лева е добра алтернатива да се обърнете към банките, които са насочени към отпускане на кредит с по-голям размер. Техните лихви са по-изгодни, но пък те удържат доста такси, свързани с обслужването.

Максималният размер на небанковия заем на вноски може да достигне дори няколко хиляди лева, но трябва добре да помислите дали си струва. За такива големи суми обикновено кандидатстват хора, които не могат да получат заем от банките.

Фирмите за бързи кредити могат да бъдат намерени чрез платформи, свързващи онези, които се нуждаят от големи небанкови кредити и са готови да ги погасяват навреме и кредиторите.

Небанков заем на вноски обикновено може да плати за 24 месеца или 2 години. Много кредитори също предлагат кредити със значително по-кратък период на погасяване, например 30 или 60 дни, някои периоди на изплащане се увеличават значително, дори до 10 години. Периодът на погасяване се определя индивидуално, точно както и другите кредити, които не са банкови.

Share This: