Психично здраве и лечение с хипноза

Хипнозата  или позната още като хипнотерапията се позовава на локализирана релаксация, интензивна концентрация и фокусирано внимание с идеята за достигане до по-висше състояние на осъзнаване. Вниманието на човека е толкова концентрирано  в това състояние, че всичко, което се случва около човека, за даден период от време не се регистрира. В това естествено природно състояние човек има невероятния шанс  да концентрира вниманието си с помощта на добър психотерапевт върху конкретни идеи или задачи.

Как въздейства хипнозата?

Хипнозата в повечето случаи  се смята за медицинска помощ към психотерапия, защото като хипнотично състояние тя предоставя възможността на хората да достигнат до решение за лоши мисли, чувства и спомени, които са се настанили в съзнанието им. Хипнозата помага на хората да видят нещата от живота си по един различен начин например чрез блокиране на усещането за болка.
Хипнозата може да се използва по два начина – като терапия  или като анализ на състоянието.

Терапия с внушения:

Хипнотичното състояние прави човека по-способен да реагира на предложения. Следователно хипнотерапията може да помогне на някои хора да променят определено поведение, като спиране на тютюнопушенето или гризане на нокти. Също така може да помогне на хората да променят разбиранията и усещанията и е особено полезен при лечение на болка.

Анализ

Този подход при хипнозата използва отпуснатото състояние, за да изследва възможна психологическа изначална причина за разстройство или симптом като например травматично минало събитие, което човек е скрил в своята несъзнателна памет. След като травмата бъде разкрита, тя може да бъде локализирана в психотерапията.

Какви са предимствата на хипнозата?

Хипнотичното състояние позволява на човек да бъде по-отворен за дискусии и внушения. Той може да подобри успеха на други лечения за много състояния като например лечение на фобии, страхове и безпокойство, нарушения на съня, депресия, стрес, тревожност след травма, мъка и загуба и много други. Хипнозата също така се използва за подпомагане на контрола на болката и за преодоляване на навици като пушене или преяждане.

Какви са недостатъците на хипнозата?

Хипнозата може да не е подходяща за човек, който има психотични симптоми, като халюцинации и паник атаки, или за някой, който употребява наркотици или алкохол. Хипнозата трябва да се използва за контрол на болката само след като лекар е предписал именно това. Хипнозата също може да бъде по-малко ефективна форма на терапия от други по-традиционни лечения, като лекарства, за психични разстройства. Някои терапевти използват хипноза, за да възстановят евентуално изтласкани спомени, които според тях са свързани с психичното разстройство на човека. Качеството и надеждността на информацията, припомнена от пациента под хипноза, не винаги е надеждна. Освен това хипнозата може да създаде риск от създаване на фалшиви спомени – обикновено в резултат на непреднамерени предложения или задаване на водещи въпроси от психотерапевта. Поради тези причини хипнозата вече не се счита за обща или основна част от повечето форми на психотерапия. Също така, използването на хипноза при някои психични разстройства, при които пациентите могат да бъдат силно податливи на внушения, като дисоциативни разстройства, остава особено противоречиво.

Share This: