Тъжбата – способ за образуване на наказателно преследване

Тъжбата – способ за образуване на наказателно преследване от пострадалите при претърпени вреди

Престъпленията от частен характер или престъпления, които прокуратурата отказва да образува като наказателно дело, не са толкова сериозно наказуеми (лека телесна повреда, повредена лична вещ, обида, клевета и др.) или са свързани с близки и роднини  (пострадал съм от мой роднина). Специфичното е, че при този вид престъпления пострадалият знае кой е извършил престъплението и самият пострадал трябва да обвини извършителя. В този случай цялата доказателствена тежест е на пострадалия, тоест всички факти и обстоятелства се доказват от потърпевшата страна.

За да може да се образува такова наказателно дело, необходимо е лицето да е лично пострадало, като е претърпяло физически или т. нар. неимуществени вреди (болки и страдания) или материални (имуществени), измерими с пари вреди (най-често това е повредена вещ – кола, врата на жилище и т.н.).

Поводът за изготвянето на тази статия е разказът на една майка – Наталия, относно пострадалия й син, който се оказал в Пирогов със счупен нос. Ще започнем от самото начало, за да внесем яснота. Става въпрос за 16-годишния Иван (всички имена в настоящата статия са измислени и нямат съответствие с реални личности), който по нищо не се различава от децата на неговата възраст – ходи на училище, спортува, има хобита  и т.н. Един ден Иван отишъл в парка, намиращ се до дома му, където се били събрали негови връстници. Иван започнал да ги поздравява, докато стигнал до Кирил, но Кирил не го поздравил с ръкостискане, както момчето очаквало, а с два плесника. В следствие на тях, както вече споменахме, Иван се озовал в болнично заведение с фрактура. Причините за нанасянето на телесната повреда остават неясни, но физическата саморазправа по никакъв начин не е решение на какъвто и да е спор, особено между тийнейджъри. Като всеки един родител в подобно положение, майката на Иван подала съответните жалби и сигнали пред местното полицейско управление, като преди това извадила медицинско свидетелство за телесната повреда на Иван.Следва да се отбележи, че при подобни производства, освен разследващ полицай, налице е и наблюдаващ прокурор, който контролира движението на цялото производство. 5 (пет) месеца по-късно Наталия и Иван получили постановление, с което били уведомени, че наказателното преследване срещу Кирил се прекратява, тъй като престъплението е от частно-правен характер и наказателното преследване по него се възбужда по тъжба на пострадалия до съответния първоинстанционен съд. Майката споделя, че именно оттук идва проблемът. Ясно е, че целта не е да се вкара в затвора един непълнолетен, още повече след като законът третира по-леко подобен вид престъпления, но Кирил трябва да понесе някакво наказание, което да има възпитателна функция. Налице са 2 (два) неоспорими факта – чувството за безнаказаност в Кирил, въпреки нанесената телесна повреда, както и липсата на справедливост за Иван, който безспорно е пострадал (кой знае… може следващият път той да счупи носа на някого, тъй като вече ще бъде наясно, че последствия няма да има). „А ако се стигне и по-далеч?“- пита майката. „Ако Кирил или Иван употребят помощно средство – нож, бухалка и др.“, продължава да разсъждава потърпевшият родител… Ясно е, че това не може да свърши така, ако майката иска да изгради ценностна система у сина си.

След внимателно проучване на възможните варианти за юридическа подкрепа, Наталия се спира на Адвокатска кантора Иванчов и партньори. Образувано е частно наказателно дело пред Районен съд, като са претендирани както имуществени, така и неимуществени вреди. Делото е спечелено на две инстанции, като съдът отсъжда Кирил да заплати на Иван сума за претърпените болки и страдания, но и полагане на общественополезен труд. Целта е постигната – чувството за безнаказаност е премахнато, а справедливостта -възстановена. Наталия споделя с учудване, че ефектът, към който се е стремяла, не само е постигнат, но и всички направени разноски по делата са й възстановени, т.е. цялата процедура се е оказала безплатна, което от  „Адвокатска кантора Иванчов и партньори“ били обещали още на първоначалната консултация. След всичко това Наталия препоръчва в подобен случай непременно да се прибегне до адвокатска подкрепа, тъй като без нея не е възможно да се постигне желаният резултат.

Сега следва да се обърне внимание и на някои елементи от правна страна. Налице са срокове при подобни хипотези. В Наказателно-процесуалния кодекс е посочено, че срокът за образуване на подобни наказателни производства и подаване на тъжбата трябва да бъде в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. Производството тече по същия начин, както би било при наказателно преследване, възбудено от държавното обвинение в лицето на прокуратурата. Разпитват се свидетели, извършват се експертизи, прилагат се писмени доказателства и т.н.

Трябва да се отбележи също така, че настоящата статия е насочена не само към пострадали от телесни повреди, но и от обида, клевета и всички останали престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия или са прекратени с постановление за прекратяване на наказателно производство – поради същата причина.

В заключение бихме искали да кажем, че адвокатската услуга е изключително необходима, независимо от възникналия правен въпрос – личен или корпоративен. Навременната адвокатска подкрепа би могла не само да реши възникнал проблем, но и да има превантивна функция за възникване на проблеми.

 

Share This: